OK Chia Tay

Tác giả: Cao Minh Thư

Ca sĩ: HKT-M

Ca sĩ khác: Châu Gia Kiệt

Thì thôi em về đi đừng thương tiếc chi. Có chung giấc mơ thì cũng là mơ. Đừng bận tâm vì sao đường ai nấy đi. Ok ta chia tay nhé em. Tình ta không còn đau hẹn em kiếp sau. Đã không có duyên thì chẳng nợ nhau. Đừng bận tâm.