A Thousand Miles

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Aiza Seguerra

Ca sĩ khác: Boyce Avenue & Alex Goot; Sabrina; Vanessa Carlton; Chưa Biết; David Archuleta; Ronan Parke

Making my way down town. Walking fast. Faces pass. And I'm home bound. Staring blankly ahead. Just making my way. Making a way. Through the crowd. And I need you. And I miss you. And now I wonder. If I could fall.

danh sách bài hát của ca sĩ Aiza Seguerra