Đêm Đã Sáng

Tác giả: Phượng Hoàng

Ca sĩ: Dương Hồng

Nầy cơn gió động, xin hãy khơi lên nguồn vui sống. Nầy tia nắng trời, xin hãy khơi lên niềm yêu đời. Nầy mây gió ngàn, xin hãy mang đi niềm chua chán. Nầy đôi mắt ngời, xin hãy cho tia nhìn mọc mời. Đêm đã trở sáng,

danh sách bài hát của ca sĩ Dương Hồng