Quando, Quando, Quando

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Thái Lai

Ca sĩ khác: Nelly Furtado & Michael Bublé; Nguyễn Thắng; Engelbert Humperdinck; Mạnh Tuấn & Quỳnh Lưu; Lam Trường

Tell me when will you be mine. Tell me quando, quando, quando. We can share a love devine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. Oh my.

danh sách bài hát của ca sĩ Thái Lai