Quando, Quando, Quando

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Mạnh Tuấn & Quỳnh Lưu

Ca sĩ khác: Nguyễn Thắng; Thái Lai; Engelbert Humperdinck; Lam Trường

Tell me when will you be mine. Tell me quando, quando, quando. We can share a love devine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. Oh my.

danh sách bài hát của ca sĩ Quỳnh Lưu