Close To You

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lâm Phàm

Ca sĩ khác: Sarah Ellen Hughes; Susan Wong; Hòa Tấu; Anri; Noon; Houston Person; Mạc Văn Úy; Trần Tuệ Nhàn; The Carpenters

Why do birds suddenly appear? everytime you are near. Just like me they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky? everytime you walk by. Just like me they long to be close to you. On the day that you.

danh sách bài hát của ca sĩ Lâm Phàm