Đi Tìm Câu Hát Lý Thương Nhau

Tác giả: Vĩnh An

Ca sĩ: Vĩnh An

Ca sĩ khác: Anh Thơ

Thương nhau tình thắm a nghĩa nồng, nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát câu hát lý thương nhau... Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía. Anh lên rừng quế em lại đến nương dâu. Anh đi tìm em. Em ở phương nào anh ra.

danh sách bài hát của ca sĩ Vĩnh An