Người Tình Trong Mộng

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa)

Ca sĩ: Phạm Quỳnh Anh & Ngô Quỳnh Anh

Người tôi yêu, người biết tôi cần tiếng hát. Người sẽ không làm mất. Giòng nhạc đã cuốn trong tôi. Người tôi yêu, người biết tôi hờn dỗi. Người biết tôi lầm lỗi. Mà người vẫn đứng bên tôi. Ðến bên người lòng tôi.

Người Tôi Yêu

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Phạm Quỳnh Anh & Ngô Quỳnh Anh

Ca sĩ khác: Lưu Bích & Kỳ Duyên; Chi Dân; Cao Trung & Bảo Huy

Người tôi yêu, người biết tôi cần tiếng hát. Người sẽ không làm mất. Giòng nhạc đã cuốn trong tôi. Người tôi yêu, người biết tôi hờn dỗi. Người biết tôi lầm lỗi. Mà người vẫn đứng bên tôi. Ðến bên người lòng tôi.

Người Trong Mộng

Tác giả: Kỳ Duyên

Ca sĩ: Phạm Quỳnh Anh & Ngô Quỳnh Anh

Người tôi yêu, người biết tôi cần tiếng hát. Người sẽ không làm mất. Dòng nhạc đã cuốn trong tôi. Người tôi yêu, người biết tôi hờn dỗi. Người biết tôi lầm lỗi. Mà người vẫn đứng bên tôi. Đến bên người lòng tôi bối rối. Đến.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngô Quỳnh Anh