Hát Dưới Cờ Đảng Quang Vinh

Tác giả: Quang Vinh

Ca sĩ: Hợp Xướng

Việt Nam vững bền qua muôn gian lao. Trần Lý sáng ngời như ánh thái dương. Từng bước đi lên vượt qua bao khó khăn. Các dân tộc kề vai chung sức chung lòng. Mùa thu cách mạng soi sáng vinh quang. Bình minh đã tỏa khắc.

Việt Nam! Việt Nam!

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Hợp Xướng

Ca sĩ khác: Hợp Ca - ASIA; Hoà Ca; Ngàn Khơi; Ban Hoa Xuân

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào.

danh sách bài hát của ca sĩ Hợp Xướng