Hoa Rụng Ven Sông

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Vũ Khanh & Ngọc Lan

Ca sĩ khác: Khánh Ly & Hồ Lệ Thu; Khánh Ly & Thanh Lan; Lệ Thu & Khánh Ly

Giờ đây trên sông hoa rụng tơi bời! Giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi! Lòng anh tan hoang thôi vỗ tình ơi. Ngày như theo sông bóng xế chiều rơi.. Còn đâu em ơi! Còn đâu ánh trăng vàng. Còn đâu ánh trăng vàng, mơ trên làn.