Thương Nhớ Mợ Hai (Thương Nhớ Cậu Hai)

Tác giả: Trương Quang Tuấn

Ca sĩ: Mã Thái Sơn (Karaoke Beat); Mã Thái Sơn

Karaoke: Mã Thái Sơn (TKaraoke 01)

Ca sĩ khác: Hương Thủy; Tuấn Khương & Hương Nguyễn; Lê Hậu; Tấn Tài

Ai oán cung đàn, tích tịch tình tang. Vầng trăng thở than tình dỡ dang, dỡ dang muộn màng. Xa cách đôi đàng, hẹn thề nặng mang. Đời sao trái ngang còn chứa chan khói sương mộng vàng. Ai đã theo người bỏ lại mình.

Tiếng Khóc Trẻ Thơ

Tác giả: Tô Phương Trang

Ca sĩ: Mã Thái Sơn; Mã Thái Sơn (Karaoke Beat)

Karaoke: Mã Thái Sơn

Ca sĩ khác: Tấn Tài; Lưu Nhật Hào; Hưng Lê; Lý Thanh

Em đi em bỏ con thơ dại. Mình anh thui thủi đêm ngày trông bế con. Thương con khờ khác sữa nằm trong nôi. Ầu ơ câu hát vì vầu con ngủ ngoan. Quanh năm sông nước nơi quê nghèo. Liều tranh vách lá 1 mình anh hẳm hiu. Thương.

danh sách bài hát của ca sĩ Mã Thái Sơn