Chiếc Thuyền Từ Ly

Tác giả: Hoàng Phương

Ca sĩ: Hà Hương

Ca sĩ khác: Tuấn Vũ; Chế Thanh & Bích Phượng; Trọng Phúc; Quốc Đại; Hậu Nguyễn; Tuấn Vỹ

Nhà tôi nhà em cách đôi bờ giòng sông. Thương nhớ chiều ngóng trông. Chèo thuyền sang thăm em nước ròng nước lớn. Năm tháng không thay lòng. Nhà em mái lá nhưng có trồng vườn cau. Sống đời sống thanh cao. Nhà tôi đơn sơ.

danh sách bài hát của ca sĩ Hà Hương