Mầm Măng

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Oanh Vũ

Đàn em là những mầm măng rất non đang lớn đang tươi nhưng mềm. Nhờ bao hàng trúc che chở bên mình. Đàn em được sống êm đềm . Dù măng bé yếu ớt nhưng vâng lời người trên lo hết lòng làm việc cần chuyên. Măng.

Mầm Măng

Tác giả: Hoàng Cang

Ca sĩ: Oanh Vũ

Đoàn em là những mầm măng rất non. Đang lớn đang tươi nhưng mềm. Nhờ bao hàng trúc che chở bên mình. Đoàn em được sống êm đềm. Dù măng bé yếu ớt. Nhưng vâng lời người trên. Và hết lòng làm việc cần chuyên. Măng mọc đều.

Vỗ Tay

Tác giả: Sinh Hoạt

Ca sĩ: Oanh Vũ

Vỗ tay, vỗ tay cùng nhau hát và vui cười Vỗ tay, vỗ tay cùng nhau hát vang trời Hát vang vang, vỗ nhịp nhàng vui đời ta thêm tươi sáng Vỗ tay, hát vang, ngày vui.

danh sách bài hát của ca sĩ Oanh Vũ