Bông So Đũa Trắng (Bông Sua Đũa Trắng)

Tác giả: Sơn Hạ

Ca sĩ: Ha Phương (Beat Karaoke)

Ca sĩ khác: Hồng Quyên; Lý Diệu Linh; Hà Phương; Quỳnh Trang

Ngày chàng ra đi hẹn mùa sua đũa nở. Chàng sẽ quay về…. câu hẹn ước bên nhau. Nàng đợi mong đã bao mùa bông trổ. Nước mắt thương chờ… ôm sầu nhớ mênh mông. Em ngóng trông… thao thức bao canh trường. Người đi xa vắng… bấy lâu.

danh sách bài hát của ca sĩ Ha Phương