Nhỏ Ơi

Tác giả: Quang Nhật

Ca sĩ: Đức Dương

Ca sĩ khác: Chí Tài; Don Hồ; Tần Khánh; Lý Hải; Lương Bằng Quang; Gia Huy; Hoài Lâm; Vũ Hoàng

Lần đầu ta gặp Nhỏ. Trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng ta hỏi nhỏ. Nhỏ bảo "Nhỏ không tên". Ừ thì Nhỏ không tên. Bây giờ quen nhé Nhỏ. Nhỏ ơi!!! Lần này ta gặp Nhỏ. Trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng ta hỏi.