Bài Ca Người Lao Động

Tác giả: Phạm Trọng Cầu

Ca sĩ: Thái Minh Nguyễn

Ca sĩ khác: Khánh Duy

Từ nhà máy hay công trường từ rừng núi cho đến biển khơi. Triệu triệu cánh tay ta xây đời mới. Vì tổ quốc hiến dâng vì thành phố tên Bác kính yêu. Nào cùng đi vì ngày này vì ngày mai. Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh.

Thư Thăm Mẹ Miền

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Thái Minh Nguyễn

Mẹ hiền ơi. Con xa quê lâu rồi. Con viết thư thăm mẹ. Mẹ ơi có biết cho chăng. Mẹ hiền ơi. Mẹ ở nơi quê nhà trang thư con mặn mà. Tình con luôn thiết tha. Mẹ hiền ơi. Con thơ đi xa rồi. Nhìn con mẹ đợi mẹ trong. Lòng buồn.

danh sách bài hát của ca sĩ Thái Minh Nguyễn