Lội Dòng Sông Quê

Tác giả: Phó Đức Phương

Ca sĩ: Nguyễn Văn Luật

Ca sĩ khác: Lê Mận; Thùy Linh; Cẩm Tú; Trọng Tấn; Chưa Biết; Thu Hường; Minh Thu

Vẫn đây vẫn đây ơi con sông Cầu. Nước mây một màu giữa bao la trời thu nao nao sóng vỗ. Vẫn như thuở nào. Hỡi con sông Cầu mà nước như men nồng bịn rịn hàng dâu. Nghiêng nghiêng quai thao. Nghiêng nghiêng câu dân ca vắt.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Văn Luật