Tại Vì Yêu Anh

Tác giả: Trương Lê Sơn

Ca sĩ: Cavie Trần

Ca sĩ khác: Kavie Trần

Đã biết ngay từ đầu, khi ta mới quen nhau. Tình đó mong manh dại khờ, em vẫn cứ yêu anh. Dù biết bên anh còn nhiều, nhiều nỗi đam mê. Nhưng thật lòng yêu anh, em chẳng cần chi. Rồi tháng năm trôi từng ngày, anh vẫn vô tâm.