Điều Em Muốn

Tác giả: Trương Quang Lục

Ca sĩ: Hiền Anh

Điều em muốn một niềm tin. Em hằng mong ước sống vui tưổi thần tiên. Cuộc sống tương lai, bao hạnh phúc trong tay. Đây là niềm tin ở ngày mai. Em muốn quanh em rực nắng tươi hồng. Chẳng con giá lạnh tối tăm những đêm.

danh sách bài hát của ca sĩ Hiền Anh