LK I Love Her & Happy Together

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Mai Thanh Sơn & Trish Thùy

I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love. You'd love her to. I love her. She gives my everything. And tenderly. The kiss my lover brings. She brings to me. And I love her. A love like ours. Could.

danh sách bài hát của ca sĩ Trish Thùy