Vợ Ơi Anh Đã Sai Rồi

Tác giả: Công Hải

Ca sĩ: Quái Vật Tí Hon

Là bạn hay là bè. Mình cùng nhau lè nhè. Cho nhau câu vè câu đối, bạn ơi tôi đã say rồi. Kẻ thù ta là đời, Bạn của ta là trời. Đêm nay buông trời ôm đất. Vợ ơi anh vẫn chưa về... Vợ gọi ta là bồng, đời gọi ta là bồn. Đêm.

danh sách bài hát của ca sĩ Quái Vật Tí Hon