Hai Thế Giới

Tác giả: Jonneytran1995

Ca sĩ: Kenny

Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em. Bất sáng tất cả đèn xanh,anh chạy thật nhanh. Với em kề bên vai và chai champaine em cầm trên tay. Hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp vài chai. Em thích gì anh cho.

How Can I Tell Her (Làm Sao Anh Nói)

Tác giả: Lobo

Ca sĩ: Kenny

Ca sĩ khác: Lobo; HKL; Người Hát Rong; Anh Tien; Phạm Cao Tùng

She knows when I'm lonesome. She cried when I'm sad. She's up in the good times. She' s down in the bad. Whenever I'm discouraged. She knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my.

danh sách bài hát của ca sĩ Kenny