Ai Hát Lý Tình Quê

Tác giả: Hồng Xương Long

Ca sĩ: Nguyễn Nhật Ánh

Chiều nơi quê xa chợt ai ca lý quê hương mình. Ai đó vô tình mà đâu hay biết lòng tôi. Nhiều năm cách xa giờ đây thấy nhớ quê nhà. Người xưa còn đó hay đã về tận chốn xa nào ? Nhiều đêm trăng lên người vui say hát câu.

Bông Bần Rơi

Tác giả: Hồng Xương Long

Ca sĩ: Nguyễn Nhật Ánh

Đã mấy lần bông bần rơi, nhớ ai thức mấy đêm rồi ! Đã biết người giờ sang sông. Cớ sao mình cứ ngẩn ngơ trong lòng. Thôi nhắc chuyện ngày xưa, để tim nhói đau vô bờ. Anh nói rằng vì anh thương. Dẫu em nghèo trông.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Nhật Ánh