Nỗi Buồn Hoa Phượng 2

Tác giả: Thanh Sơn

Ca sĩ: Kim Huệ

Ca sĩ khác: Mộng Thi; Tuấn Cảnh; Trọng Phúc; Ngọc Hồ; Lê Duy & Thái Minh Châu

Trót mang kiếp phượng đời cho nỗi buồn. Cám ơn tình yêu cám ơn người thương. Bài ca cung thứ ai hát lâm ly. Tiếc một thời chẳng nói gì. Đành lòng người ở người đi. Biết bao kỷ niệm ngày xưa mất rồi. Viết lên nhật kí xót.

danh sách bài hát của ca sĩ Kim Huệ