Tình Yêu Chúa Đã Đến

Tác giả: Trầm Hương

Ca sĩ: Hợp Xướng Mân Côi

1.Tình yêu Chúa. Tình yêu Chúa đã đến với con người. Tình yêu Chúa đến trao ban hạnh phúc. Mùa đông ấy. Mùa đông ấy mùa đông buốt giá năm xưa. Chúa bởi trời xuống thế ở với con người. ĐK:. Ngài đã đến mang sứ điệp từ.

danh sách bài hát của ca sĩ Hợp Xướng Mân Côi