Lời Thiêng

Tác giả: LM Duy Thiên

Ca sĩ: Vũ Hùng & Xuân Tưởng

Ca sĩ khác: Lệ Hằng; Hoàng Oanh; Trần Ngọc; Gia Ân; Hương Lan & LM Nguyễn Sang; Chưa Biết

Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân. Và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết Tình yêu Chúa ban cao vời. Và từ.

danh sách bài hát của ca sĩ Xuân Tưởng