LK Trúc Phương (TNK040)

Tác giả: Trúc Phương

Ca sĩ: Lychee & Kay

Ca sĩ khác: Tâm Đoan & Phương Diễm Hạnh

Trời đêm dần tàn tôi đến sân ga. Đưa tiễn người trai lính về ngàn. Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời. Trở.

danh sách bài hát của ca sĩ Kay