Về Dự Chu Niên

Tác giả: Trần Ngọc Dần

Ca sĩ: GĐPT

Về mừng chu niên. Đến đón chu niên. A ha niềm vui bao la. Dù đường xa xôi. Lướt núi băng đồi. Chu niên về đây sum vầy. Tinh tang tinh tang tinh. Hát hòa ngàn lòng người. Bao đàn em cười vang. Trong một tình nồng.

danh sách bài hát của ca sĩ GĐPT