Tiếng Hát Bên Lều

Tác giả: Trần Ngọc Dần

Hò lên anh em dô ta. Với sức người ta cố tiến bước.Lòng quyết với chí phấn đấu. Vang khắp trời lời ca thắm tươi. Hò lên anh em dô ta. Nắm tay nhau nghìn người một lòng. Đoàn ta chung vui bên nhau. Dô ta hò vang bên mái.

Về Dự Chu Niên

Tác giả: Trần Ngọc Dần

Ca sỹ thể hiện: GĐPT

Về mừng chu niên. Đến đón chu niên. A ha niềm vui bao la. Dù đường xa xôi. Lướt núi băng đồi. Chu niên về đây sum vầy. Tinh tang tinh tang tinh. Hát hòa ngàn lòng người. Bao đàn em cười vang. Trong một tình nồng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Ngọc Dần