Lời Bác Vang Mãi Trong Tim Em

Tác giả: Trương Quang Lục

Ca sĩ: Nhà Thiếu Nhi Bình Dương

"Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cung nhau giữ lấy nước". Chúng em tự hào là măng non của đất nước. Đẹp những gương anh hùng rực rỡ ngàn chiến công. Bao tên núi tên sông Bao tên làng tên phố ...đã đi.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhà Thiếu Nhi Bình Dương