Hào Khí Việt Nam

Tác giả: Holly Thắng

Ca sĩ: Holly Thắng

Ca sĩ khác: GoBi Vũ; Đặng Thế Luân

Việt Nam ơi, giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con, xây cơ đồ. Thời gian qua, đỏ thắm đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để hôm nay, con cháu cùng hoan ca, đất nước.

danh sách bài hát của ca sĩ Holly Thắng