LK Phận Nghèo & Truyện Tình Nghèo

Tác giả: Lê Mộng Bảo & Hàn Sinh

Ca sĩ: Hương Thủy & Mạnh Quynh

Nếu biết bây giờ phận tôi nghèo. Hỏi rằng người ấy có còn yêu. Có còn hẹn áo trắng vu quy. Có còn vui nhắc câu thề. Còn thắm thiết hay biệt ly. Nếu biết gia đình nhà tôi nghèo. Hỏi rằng người ấy nghĩ làm sao. Có còn.

danh sách bài hát của ca sĩ Mạnh Quynh