Bạn Thân

Tác giả: Việt Khang

Ca sĩ: Quốc Khanh & Mai Thanh Sơn & Việt Khang

Ngồi đây một mình ta, ngắm mây trôi trên đầu. Nỗi sầu ngậm ngùi đây, mà bạn thân xa nào hay. Ngày hôm qua, mình bôn ba, những ngày dài vắng nhà. Mà giờ biền biệt xa, ta với bạn, mỗi người một nơi. Ngồi đây một mình ta,

danh sách bài hát của ca sĩ Việt Khang