Tuyết Lạnh

Tác giả: Lê Dinh & Phương Trà

Ca sĩ: Tuyết Thảo & Ballz

Ca sĩ khác: Hoàng Châu; Dương Hồng Loan & Hữu Khương; Phương Lan; Khưu Huy Vũ & Hồng Quyên; Đào Phi Dương & Lý Cát Ngọc; Tuấn Vũ & Giao Linh; Chưa Biết; Hoàng Lan; Hoàng Nam & Hoàng Lan; LạcQuan; Chế Linh & Giáng Thu; Lychee & ThiênHuy; Phan Ý Linh; Hoàng Châu & Dương Ngọc Thái; Tuấn Vũ & Phương Hồng Quế

Tại anh đó nên duyên mình dở dang. Em nào mộng mơ quyền quý cao sang. Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một giàn thiên lý giăng ngang, đường tình hai đứa thênh thang! Tại em đó nên duyên mình lẻ loi. Ai ngờ.

danh sách bài hát của ca sĩ Ballz