Đừng Hỏi Vì Sao

Tác giả: Lê Đức Long

Ca sĩ: Quốcc Khanh

Ca sĩ khác: Thuỳ Hương & Lê Nguyên & Chosen; Philip Huy

Rồi một ngày mưa không đến. Có tiếng bước chân ai qua. Người hẹn từ muôn kiếp trước. Với ánh mắt đen như trời khuya. Đến lay hồn anh. Đến lay cuộc đời. Đời anh đang héo hon. Em, đến thay làn mưa. Tưới trên khô cằn.

danh sách bài hát của ca sĩ Quốcc Khanh