Trống Cơm

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Đoàn Phi & Lindsey Đổ Tiên Dung

Ca sĩ khác: Tam Ca Áo Trắng; Hứa Như Ý; NguoiDepDiamond

Tình bằng có cái trống cơm. Khen ai khéo vỗ. Ố mấy bông mà nên bông. Ố mấy bông mà nên bông. Một đàn tang tình con xít. Một đàn tang tình con xít. Ố mấy lội, lội, lội sông. Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai. Đôi con.

danh sách bài hát của ca sĩ Lindsey Đổ Tiên Dung