Trống Cơm

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Đoàn Phi & Lindsey Đổ Tiên Dung

Ca sĩ khác: Sơn Tuyền; Thanh Thảo (remix); AC&M; Hoàng Oanh; MTV; Ái Xuân; Sơn Ca; Thanh Lan; Tam Ca Đông Phương (trước 75); Ban Tuổi Xanh (trước 75); Thanh Thảo; Tam Ca Áo Trắng; Hứa Như Ý; NguoiDepDiamond; Như Quỳnh & Thanh Trúc & Shayla

Tình bằng có cái trống cơm. Khen ai khéo vỗ. Ố mấy bông mà nên bông. Ố mấy bông mà nên bông. Một đàn tang tình con xít. Một đàn tang tình con xít. Ố mấy lội, lội, lội sông. Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai. Đôi con.

danh sách bài hát của ca sĩ Lindsey Đổ Tiên Dung