LK Diễm Xưa & Rồi Mai Tôi Đưa Em

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Nắng Pha Lê & Tư Mã TT

Ca sĩ khác: Diễm Liên & Nguyên Khang; NguoiDepDiamond & Ku_Bim

Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên.

danh sách bài hát của ca sĩ Tư Mã TT