Quán Gấm Đầu Làng (Tân Cổ)

Tác giả: Giao Tiên & Thanh Tòng

Ca sĩ: Thế Sơn & Hương Thủy & Calvin Hiệp

Châu Long ơi! Trống khoa trường giục giã bước lai kinh. Lòng rộn rã mừng vui như muốn khóc. Dốc chí kinh luân quyết tên đề bảng hổ. Đáp tạ người yêu tảo tần khuya sớm. Dệt lụa bán tơ lao nhọc suốt ba mùa. Thoát.

danh sách bài hát của ca sĩ Calvin Hiệp