Cùng Khiêu Vũ Đêm Nay

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Quốc Hùng]

Ca sĩ: Quốc Hùng & Triệu Ngọc Yến

Dancing...dancing all night (4x). Cùng khiêu vũ trong đêm nay. Cùng khiêu vũ trong làn khói mịt mù. Woh oh oh, woh oh oh... Mình khiêu vũ ta cùng bước tới. Cùng đi tới chân trời mãi tuyệt vời. Bước yêu đời, bưóc yêu đời với.

Xuân Lữ Thứ

Tác giả: Quốc Hùng

Ca sĩ: Triệu Ngọc Yến

1. Những đường thơm hương mềm đọng trên môi ấm. Những vòng tay đan tình trong tối ba mươi. Đêm nồng say năm nào. Dắt dìu nhau ân cần. Môi chờ môi cho mùa đông thay áo mới. 2. Nay đường khuya đêm tàn tìm đâu hơi ấm. Trong.

danh sách bài hát của ca sĩ Triệu Ngọc Yến