Hạ Buồn

Tác giả: Mai Anh Tuấn

Ca sĩ: Nam Phương

Chiều buồn rơi, chiều ấm nắng nghiêng soi. Tình buồn ơi từ khi tình mới lên ngôi. Em có về đây cho nắng nhẹ bay, hôn cánh vai gầy. Cho chữ là thơ cho nắng là hoa, cho tươi làn gió. Người buồn ơi còn mong ngày tháng xa.

Người Em Nhỏ

Tác giả: Nhạc & Lời: Thi Quân

Ca sĩ: Nam Phương

Tôi có người em nhỏ. Nét môi nhìn thắm tươi. Thắm như màu hoa nở giữa trời thanh nắng hạ. Lòng như mây ngóng chờ cơn gió là dáng ai. Tôi có người em nhỏ. Áo em tà trắng bay. Tóc em dài buông xõa. Tuổi đời xuân giữa độ. Đời.

danh sách bài hát của ca sĩ Nam Phương