Em Vẫn Chờ Anh

Tác giả: Mai Cường

Ca sĩ: Đăng Dương & Lê Mân

Em vẫn chờ anh dưới dàn hoa tím. Mong nhớ anh về như đồng nắng mong mưa. Như cây khô vẫn chờ đợi lá. Như dàn hoa mong nhớ sương đêm. Như một cánh chim chao mình trên biển chờ con nước lên. Anh đến tìm em dưới dàn.

danh sách bài hát của ca sĩ Lê Mân