Vè Làm Biếng

Tác giả: Bảo Quốc

Ca sĩ: Hồng Vân & Bảo Quốc

Vợ:. Nghe vẻ nghe ve nghe vè làm biếng. Thật là khó kiếm một cặp xứng đôi. Nói chuyện nghe chơi ông chồng mắc dịch. Trưa trời trưa trợt còn nướng trong mùng. Để vợ kêu rùm 5 hồi 10 hiệp. Thiệt là dị kiếp ló ra cái mặt hết.

danh sách bài hát của ca sĩ Bảo Quốc