Vè Làm Biếng

Tác giả: Bảo Quốc

Ca sĩ: Hồng Vân & Bảo Quốc

Vợ:. Nghe vẻ nghe ve nghe vè làm biếng. Thật là khó kiếm một cặp xứng đôi. Nói chuyện nghe chơi ông chồng mắc dịch. Trưa trời trưa trợt còn nướng trong mùng. Để vợ kêu rùm 5 hồi 10 hiệp. Thiệt là dị kiếp ló ra cái mặt hết.

Vợ Chồng Làm Biếng

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Bích Phượng & Bảo Quốc; Nhã Phương & Bảo Quốc

Ca sĩ khác: Hương Lan; Ngọc Điệp; Phi Nhung & Hoài Linh; Khả Tú & Tuấn Châu; Thiện Nhân & Cao Công Nghĩa; Hoàng Kim & Đào Đức; Tài Linh & Kim Tử Long

Trèo lên cây khế mà rung. Khế rụng đùng đùng, không biết khế ai. Khế này là khế ông Cai, khế chưa mà có trái là chị Hai nó có chồng. Anh Hai đi cưới chị Hai, mâm trầu và hũ rượu hết 20 đồng. Nào tiền mua chả, mua nem, mua 1.

danh sách bài hát của ca sĩ Bảo Quốc