#flower

Tác giả: Khánh Juno

Ca sỹ thể hiện: Khánh Juno

Make a beat ngồi chillll. Xe tay ga vút lên Tạ Hiên and make some deal. Làm cốc bia VỚI CẢ VÀI con mực, and keep it real. Vài em chicks bàn bên hỏi tên vì anh nhiều Ice! Anh không PHẢI LÀ DÂN chơi. Nhưng Gucci CA MỘT CHÂN.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Khánh Juno