Chuyện Thường Tình Thế Thôi

Tác giả: Lê Quang

Ca sĩ: KOI CHAU (Orlando Lai Rai _Saturday night live)

Ca sĩ khác: Hồng Ngọc; Tâm Vũ; Hồng Thảo (09-01-2014); Bạch Long & TKTN

Cuộc tình ngày nào trót trao cho anh,giờ chỉ là trong đớn đau. Cuộc tình ngày nào trót trao cho nhau,giờ đã phôi pha mau. Mình em bước đi trong mưa chiều,nhớ anh. Hàng cây vắng tanh đưa em vào kỷ niệm. Rồi cuộc tình mình.

Make You Feel My Love

Tác giả: Adele

Ca sĩ: KOI CHAU (Orlando Lai Rai _Saturday night live)

Ca sĩ khác: Adele

When the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case, i could offer you a warm embrace. To make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry.

Someone Like You

Tác giả: Adele

Ca sĩ: KOI CHAU (Orlando Lai Rai _Saturday night live)

Ca sĩ khác: Adele

I heard. That you're settled down. That you. Found a girl. And you're. Married now. I heard. That your dreams came true. Guess she gave you things. I didn't give to you. Old friend. Why are you so shy? Ain't like you.

danh sách bài hát của ca sĩ KOI CHAU