Khuê Mộc Lang

Tác giả: Hoon; & Jombie (G5R)

Ca sỹ thể hiện: Hương Ly; Jombie

Tiếng đàn vọng qua núi. Tang tình tang ới a tình. Giữa nghìn trùng mây suối. Duyên tình ai viết lên lời ca. Hạ thu nhớ cớ sao. Không còn cố nhân xưa vẫn chờ. Chỉ còn là tiếc thương hoài. Vấn vương năm tháng đó. Mối tình từng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoon;