Bốn Chữ Lắm

Tác giả: Phạm Toàn Thắng

Ca sĩ: Trúc Nhân & Thảo Nhi

Yêu là đau, thương là đau sao chờ mong. Người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào. Tay cầm tay, thương là thương. Sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời. Nắng trong mưa tìm.

danh sách bài hát của ca sĩ Thảo Nhi