Tình Xuân

Tác giả: Lê Đức Long

Ca sĩ: Ng My

Ca sĩ khác: Quốc Khanh; Super

Em, này em, chiều nay mây có về bên ấy. Đưa đường cho mưa rơi xuống đời chiều nay. Á a a ... a ... ạ .. Ôi nhớ.. ơ ... Ôi ta nhớ con đường đường quê xưa. Mưa rơi ướt áo nàng để anh che. Che đời đời ai .. á..a ...a.

danh sách bài hát của ca sĩ Ng My