Lại Một Lần Nữa

Tác giả: Lê Quang

Ca sĩ: The Linh_Lại Một Lần Nữa_(Meres)_FFFFF Scene

Ca sĩ khác: Dương Triều Vũ

Thôi thì thôi em về bên ấy. Không còn chi đừng lừa dối em ơi. Anh đã lầm khi em nói yêu anh. Vãy tay chào tiễn em đi lần cuối. Trong tình yêu xin em đừng nói trước. Nếu yêu tôi không cần biết ngày mai. Để bây giờ khi em.

danh sách bài hát của ca sĩ The Linh_Lại Một Lần Nữa_(Meres)_FFFFF Scene