Chúc Mừng Tuổi Mẹ

Tác giả: Lê Đức Long

Ca sĩ: Vũ Quang Vinh

Mẹ như trăng sáng, dẩn con về bến bình minh. Mẹ như chăn ấm, đắp lên ngày gió Đông sang. Trong bàn tay mẹ, chúng con bình yên. Trong bàn tay mẹ, chúng con nên người. Tình mẹ, đầy hơn núi sông. Tình mẹ, làm sao dám.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Quang Vinh