Tuổi Thơ Lưu Lạc

Tác giả: Anh Thi Đi

Ca sĩ: Thánh Thiện (Beat)

Em ơi, em tìm chi trong hố rác..... Có phải em, làm rớt mất tuổi thơ. Sao đời không chấp cánh, cho em một ước mơ. Để em tôi quên đi, trên con đường phiêu bạt. Em tôi, mỗi đứa một nơi... Đứa, miền trung xa lắc. Thằng ly.

danh sách bài hát của ca sĩ Thánh Thiện